Historie
dávná i nedávná

2013

 • v červnu se uskutečňuje historicky první vystoupení na vlašimské hvězdárně, za jehož účelem se schází otcové zakladatelé Míra a Milan, aby ve složení bicí a umělecký přednes veřejně předvedli Liborův dar k Mírovým padesátinám - zhudebněnou báseň "Skončil jsem v jistotě"

2014

 • na základě loňského úspěchu a pozitivních ohlasů soubor opakuje své vystoupení na vlašimské hvězdárně, tentokráte již rozšířený o třetího člena - Luboše, který přináší do celkového soundu kapely zvuky fléten, které později používá i Milan

 • rok 2014 se stává pro kapelu naprosto zlomovým, když její členové přijímají výzvu spřízněné vlašimské skupiny Dylan Blues a odehrají společně svůj 1. oficiální koncert na vlašimském koupališti; spolu pak zahrají ještě v Milovanicích

 • kapela pořádá a vystupuje vzpomínkový festival k příležitosti 40tého výročí Prvního festivalu Druhé kultury, tzv. Hannibal's Wedding v Postupicích, kde vystupuje po boku The Plastic People of the Universe a dalších ikon českého hudebního undergroundu; přítomen je rovněž Lukáš, zatím jako nic netušící návštěvník festivalu

2015

 • do kapely přichází kytarista Libor, dosavadní dvorní autor textů; první koncert na hvězdárně odehrává ještě na akustickou kytaru, brzy ji ovšem odkládá a bere do ruky elektrickou kytaru

2016

 • Milan postupně utlumuje své působení v kapele a stává se jakožto jeden z otců zakladatelů jejím čestným a hostujícím členem

 • členové souboru chtějí zvuk kapely obohatit o druhou kytaru; festival Routa pak řízením osudu přináší nejen úspěšné vystoupení ale je zde také osloven Lukáš, který nadšen koncertem Nazdárků pozvání na zkoušku a posléze i post sólového kytaristy přijímá; přes léto pak probíhá intenzivní zkoušení repertoáru

 • podzim přináší nabídku několika koncertů, které kapela absolvuje již v novém obsazení

 • SvatoMartinský koncert na petrovickém mlýně nabízí nejen obligatorní husu, ale i spolupráci s výtvarníkem Martinem Velíškem
 • do Adventní doby pak vstupují Nazdárci vystoupením na vernisáži obrazů Martina Velíška ve Východočeské galerii v Pardubicích s Martinovou slepicí na triku, sněhem za okny a Jardou Švecem (coby hostem a známkou Punku)

2017

 • po zdařilém koncertu v pražském Drinopolu si v březnu Nazdárci odbývají svojí nahrávací premiéru, jak jinak než ve štěpánovské Sokolovně; bratře Tyrši, sestro Táňo, děkujeme
 • v červnu odehrávají Nazdárci v Praze "U Holečků" jedinečný projekt: "Koncert pro Táňu"

 • v září odehrávají Nazdárci společný koncert s předskakující Garáží

 • od podzimu se v nástrojovém obsazení objevují nově i housle, které dosti neohrabaně, ale s o to větší vervou obsluhuje Lukáš, neustále přemítajíce o jejich skřížení s kytarou

 • za celý rok odehrají Nazdárci doposud nebývalých 16 koncertů v prostorách charakterem oscilujících od "absolutního Undergroundu" přes hospody, sálky a sály až po oficiální koncertní pódia, určené do té doby pouze etablovaným hudebníkům provozující klasickou hudbu (více vizte sekci Odehrané koncerty)

 • publikum při koncertech Nazdárků připomíná stále více sociologický guláš tvořený nejrozmanitějšími ingrediencemi (hudební teoretici a historikové zde spatřují jistou podobnost s neméně slavnými uskupeními typu PPU či Velvet Underground) prostí dělníci kultury v tom vidí dávno objevenou pravdu, že zkrátka "Hudba spojuje"

 • rok 2017 je tedy opravdu nabitý nepřeberným množstvím hudebních i lidských setkání

2018

 • pokračují koncertní vystoupení na již zaběhlých, ale i nových místech

 • Nazdárci se stávají obětí mystifikace, když se k nim dostává zpráva, že mají hrát v Domě U Kamenného zvonu v Praze na vernisáži obrazů Martina Velíška; nakonec vyjde najevo, že Martin Velíšek výstavu sice chystá, ale na Špicberkách a hrát mu tam nebudeme my, ale kapela Už jsme doma; Vyrovnali jsme se s tím s veškerou důstojností a zůstali jsme doma, však oni si na nás ještě vzpomenou...

 • neustálá Liborova tvůrčí energie způsobuje, že se Nazdárci nestačí učiti novým jeho skladbám v tempu, v jakém je Libor ze svého nitra líbán múzami chrlí

 • v měsíci květnu a červnu pozorujeme zajímavý atmosférický úkaz, kdy energie vznikající při živém vystoupení Nazdárků pod širým nebem způsobuje akcelerovanou kumulaci srážkových mraků nad pódiem a přilehlém okolí a následný prudký a vytrvalý déšť, nezřídka doprovázený bouřkou

 • v měsíci červenci během našeho koncertu ve vlašimské restauraci "U nádraží" známé rovněž jako "Raketa" dochází k zázraku podobnému zázraku v Lurdách; vetchý stařec a invalida, dopravivší se na koncert o páru francouzských holí tyto během vystoupení odhazuje, začíná divoce a nespoutaně křepčit, předvádí variace na tanec sv. Víta a po skončení odchází pevným krokem a bez jakýchkoliv podpůrných prostředků neznámo kam; zmíněný pár francouzských holí, opřený dodnes v levém zadním rohu zmíněné restaurace je toho důkazem

 • na červenec rovněž domluvil náš přítel a věrný fanoušek Hannibal koncert společně s polovinou dříve věhlasné skupiny PPU (již nevíme zda se jednalo o část "The Plastic People" nebo "of the Universe"); bohužel pořadatel nakonec náš koncert odvolal s odkazem, že se jedná o "příliš velkou alternativu"; doposud jsme mysleli, že hrajeme spíše syrovější bigbít, či jak nás označili někteří z našich fanoušků "Punk Blues"; nicméně toto zdůvodnění neúčasti na výše uvedeném koncertu nás celkem mile potěšilo, přeci jen, jak tvrdil Milan Knížák: "Plastici jsou kavárenská kapela"

 • díky naší Táně má naše kapela placky (dokonce v dvojím barevném provedení), čímž se zařazuje po bok světově proslulých hudebních těles a jiných prostorových útvarů; fanoušci, neváhejte se o ně během našich koncertů přihlásit

 • v měsící srpnu hrajeme na naší oblíbené Znosimské bráně tzv. "Výroční koncert" doplněný po vzoru našich přátel z Pink Floyd a The Velvet Underground o vizuální prvky v podobě projekce diapozitivů (a to prosím barevných)

 • Po vydařeném "dušičkovém" koncertu v rámci Domašínského festivalu plní Luboš své letní avízo a přestává být Nazdárkem. Krátce na to získávají Nazdárci nového člena Igora a spolu s ním celou sadu foukacích harmonik. Zvuk kapely se mění, ale Nazdárci zůstávají a vstupují do roku 2019 v nové sestavě.
 • TO BE CONTINUED...